S Swissmedclinic
stín
Naši specialisté
Všeobecná chirurgie
prim. MUDr. Josef Švec

Vzdělání

1985 - 1991 - Lékařská fakulta Masarykova universita Brno
1995 - atestace chirurgie I.st.
2000 - atestace chirurgie II.st.
2002 - licence kolonoskopie a endoskopická polypektomie
2008 - specializovaná způsobilost lékaře

Praxe

1992 - 1994 - Nemocnice Český Brod - sek.lékař chir.odd.
1994 - 2001 - Nemocnice Planá - sek.lékař chir.odd.
2001 - 2010 - Nemocnice Mar.Lázně 2003 - 2004 - zást.primáře
2004 - 2010 - primář chir.odd.
2010 - Swissmed Clinic s.r.o Planá - vedoucí lékař JPL

Stáže

2000 - odborná stáž Nemocnice Na Bulovce chir.klinika
2002 - odborná stáž ÚVN endoskopie GIT

Členství - ČLK

Česká chirurgická společnost
Česká lékařská společnost JEP

...zavřít
Všeobecná chirurgie
MUDr. Stanislav Naď

Vzdělání

1996 - 1972 - Lékařská fakulta Karlovy university HK
1977 - atestace I. stupně z interní medicíny
1980 - atestace I.stupně z chirurgie
1988 - atestace II. stupně z chirurgie

Praxe

1972 - 1973 - postgraduální vzdělávání Vojenská nemocnice Plzeň
1973 - 1977 - vojenský lékař v Rakovníku a v Příbrami
1977 - 1984 - chirurgické oddělení vojenské nemocnice v Klatovech
1984 - 2010 - chirurgické oddělení okresní nemocnice v Klatovech
1.2.2010 - 31.8.2010 - chirurgické oddělení v Mariánských Lázních
1.10.2010 dosud - oddělení jednodenní chirurgie Planá

V letech 1998 - 2010 - mammologická a traumatologická poradna chirugického oddělení v Klatovech

Stáže

1977 - únor-květen - II. interní klinika FN Hradec Králové 1980 září-prosinec chirurgická klinika FN Hradec Králové
1987 - 1992 - čtyřtýdenní stáže na traumatologii Úrazové nemocnice Brno - Ponávka průběžně občasné krátkodobé
stáže a pobyty v ILFu

Funkční zařazení

1973 - 1977 - vojenský útvarový lékař
1977 - 1984 - sekundární lékař vojenské nemocnice v Klatovech
1984 - 1994 - sekundární lékař okresní nemocnice v Klatovech
1994 - 2008 - zástupce přednosty oddělení v Klatovech
2008 - únor-srpen - zástupce přednosty chir.oddělení v M. Lázních
2010 - dosud - lékař jednodenní chirurgie Planá

Další vzdělávání průběžně v souladu s požadavky lékařské komory, získány certifikáty v koloproktologii, mammologii, laparoskopické operativy, ambulantní chirurgie a další. Na základě splnění těchto požadavků získání Licence lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře-primáře zdravotnického zařízení pro obor chirurgie - uděleno 18.4.2001, tato licnce v roce 2011 prodloužena do roku 2021 - číslo licence 64655/24. Dále jsem obdržel rozhodnutí ministerstva zdravotnictví pro způsobilost k výkonu chirurgické praxe do roku 2021
...zavřít
Oddělení NIP
prim. MUDr. Martin Mašek

Vzdělání

1995-2001 - 1.LF UK
2007 - specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace

Praxe

2001 - 2008 - klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol
2001 - 2003 - anesteziologická pracoviště- obecná chirurgie, hrudní chirurgie, gynekologie- porodnice, ortopedie,
ORL, spondylochirurgie, neurochirurgie, traumatologie. V celém rozsahu oborové operativy.
2003 - 2004 - resuscitační lůžková péče kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol
2004 - 2007 - anesteziologická pracoviště FN Motol
2007 - anesteziologická skupina pro transplantace plic ve FN Motol
2007 - 2008 - vedení anesteziologického úseku spondylochirurgie
2008 - 2009 - záchranná služba středočeského kraje výjezdový lékař
2009 - dosud vedoucí lékař oddělení dlouhodobé intenzivní péče

Licence ČLK k výkonu povolání v oboru anesteziologie a resuscitace

„Na odděleních nemocnice Swissmed Clinic zůstává klient člověkem se jménem a nejen bezejmenná diagnóza na identifikačním proužku. Pacienti hospitalizovaní na oddělení dlouhodobé intenzívní péče jsou lidmi, a tak se k nim také chováme. Oslovujeme je jménem a vždy jim vysvětlujeme léčebný postup, který chceme použít. Swissmed Clinic, to je zaměření na pacienta a profesionální péče.“

MUDr. Martin Mašek, lékař Swiss Med Clinic
...zavřít
Oddělení NIP
MUDr. Tomáš Sereghy

Vzdělání

1987 - absolvent lékařské fakulty , Universita Karlova, Praha
1990 - I. atestace neurologie, ILF, Praha
1995 - PhD, práce: Institute of Nerosciences, University Hospital of Copenhagen - Rigshospitalet, Denmark
1998 - I. atestace ARO, IPVZ Praha
2004 - specializační způsobilost ARO, MZ ČR, IPVZ Praha

Praxe

1987 - 1990 - sekundární lékař - neurologické odd., chirurgie, interna, Masarykova nemocnice, Ustí nad Labem
1990 - 1992 - výzkumný pracovník: Institute of Nerosciences, University Hospital of Copenhagen,
Rigshospitalet, Denmark
1993 - 1996 - odborný asistent: Ústav fyziologie a klinické fyziologie , 3. lékařská fakulta UK, Praha
1995 - 2002 - sekundární lékař - ARO, FN Bulovka, Praha
2002 - 2005 - sek. lékař - Odd. Centrálních operačních sálů VFN Střešovice
2005 - 2006 - samostaně pracující lékař - ZZS - RZP Praha
2008 - 2009 - konzultant intenzivní péče, toxikologie) - Toxikologické informační středisko VFN, Praha
2008 - 2009 - odborný asistent (částečný úvazek) 1. lékařská fakulta UK, Praha
2012 - dosud - sekundární lékař odd dlouhodobé intensivní péče

Praxe

2010 - stáž na Accident and Emergency dept., Royal Infirmary Hospital, Edinburgh, UK
2003 - kurz s klinickým zaměřením (Transesophageální echokardiografie v anestesiologii a Intensivní péči)
2002 - klinická stáž (Neurochirurgie) UVN Praha
2002 - klinická stáž (Anestesie v Krdiochirurgii) VFN UK Praha
2001 - klinická stáž (Invasivní monitorování hemodynamiky) LF Hradec Králové
2001 - state of the art kurz (nutriční podpora kritických stavů) IPVZ Praha
1996 - kurz s klinickým zaměřením (Respirační podpora v intensivní péči)
1992 - kurz s klinickým zaměřením - přednášející (Diagnostika cerebrovaskulárních onemocnění) IPVZ Praha
...zavřít
Anesteziolog
prim.MUDr. Lubomír Kraus

Vzdělání

1980 – 1988 - základní škola ZŠ Křejpského Praha 4
1988 – 1992 - gymnasium v Praze 10 Přípotoční
1992 – 1998 - 1. Lékařská fakulta UK MUDr., poslední státní zkouška 29.6.1998 promoce 1998

Červen 2002 - atestace I.stupně oboru anestesiologie a resuscitace
Květen 2006 - získání odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru ARO

Praxe

1999 - 2004 - klinika anestesiologie a resuscitace FN Motol
součástí praxe stáž interní a chirurgická
2000 - 2001 - externí učitel 2.LF UK
2005 - 2012 - klinika anestesiologie a resuscitace VFN
odborný asistent 1.LF UK
2009 - dosud - Swissmed Clinic - vedoucí lékař operačních sálů

Stáže

European Institute Of Oncology - Milano, Itálie - říjen, listopad 2002

Certifikace

licence ČLK k výkonu lékařské praxe (březen 2006)

Publikace

Kraus J., Najbrt J., Kraus L.: Využití analgosedace v ORL, VIII. kongres mladých otolaryngologů, Seč 15.9.2000, publikovaná abstrakta

„Hlavní přínos pro pacienty je v otevření oddělení dlouhodobé intenzivní péče - DIP. Kapacita zařízení s dlouhodobou intenzivní péčí je trvale celorepublikově poddimenzovaná. Otevření nového a moderního zařízení s péčí tohoto typu ocení i příbuzní pacientů s bydlištěm v západočeském kraji. Pro pacienty Swissmed Clinic se snažíme vytvořit co nejlepší komfort, aby se pacient cítil, jako doma a ne jako v nemocnici, ba hůře - jako v autoservisu. Swissmed Clinic, to je podle mě individuální přístup k pacientům, čisté a moderní prostředí, vstřícný a maximálně erudovaný personál.“

MUDr. Lubomír Kraus, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Urologie
prim. MUDr. Said Umer

Vzdělání

1998 - 2.atestace v urologii
1993 - 1.atestace v urologii
1994 - kurz urodynamiky, Univerzita Palackého, Olomouc
1992, 1994 - kurz UZ vyšetření vč. Intervenčních metod, perkutánní nefrostomie, punkční epicystostomie, Univerzita Palackého, Olomouc
1991 - ukončení studia na 2. lékařské fakultě UK, Praha

Praxe

1991 - urologické odd. NsP Chomutov
1999 - zastup. Primáře urol. Odd. nemocnice Mar. Lázně
2000 - nové techniky operace močové inkontinence u žen- P-V slingy TVT. TOT
2004 - prim. Urol. Odd. nemocnice Mar. Lázně
2010 - nové operační postupy THULIOVYM Lasrem
2010 - nové operační postupy - přední a zadní prolifty řešení vyhřezku pánevních orgánů.

Členství

ČLK
Česká urologická společnost
Evropská urologická asociace (EAU)

Datum narození: 12.12.1961
Místo narození: Addis Abeba, Etiopie

Jazykové znalosti: Angličtina (aktivně včetně odborné angličtiny v oblasti medicíny), Arabština (pasivně)

“Swissmed Clinic pro mě představuje poskytovat pacientům zdravotní péči v příjemném prostředí s ochotným perosnálem na vysoké odborné úrovni."

MUDr. Said Umer, primář oddělení urologie
...zavřít
Urologie
MUDr. Jiří Chaloupecký

Vzdělání

1974 - 1980 - Lékařská fakulta UK Plzeň
1984 - atestace z chirurgie 1.stupně
1992 - atestace z chirurgie 2.stupně
1999 - atestace z urologie 1.stupně

Praxe

1980 - 1981 - Vojenská nemocnice Terezín (voj.služba)
1981 - 2002 - lékař nemocnice Planá u M.L. na chirurgickém oddělení
2002 - dosud - soukromá urologická ambulance Tachov

2002 - 2009 - lékař urologické ambulance nemocnice Planá
2009 - dosud - lékař urologické ambulance Swissmed Clinic s.r.o.


„Největší přínos pro pacienty Swissmed Clinic očekávám v tom, že bude možno provádět menší operační zákroky nebo vyšetření vyžadující celkovou anestezii ve zdejším zařízení bez nutnosti odesílání nemocných do vzdálenějších pracovišť. Na rozdíl od velkých klinických pracovišť může Swissmed Clinic v Plané poskytnout nemocným přijatelnější, téměř "domácí" prostředí a osobnější přístup zdravotnického personálu. Swissmed Clinic pro mě představuje poskytovat pacientům zdravotní péči v příjemném prostředí s ochotným personálem na vysoké odborné úrovni.“

MUDr. Jiří Chaloupecký, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Otorhinolaryngologie
MUDr. Milan Velík

Vzdělání

1966 - 1969 - SVVŠ Stříbro
1969 - 1975 - LF UK Plzeň
1979 - Atestace I.st. ORL
1986 - Atestace II.sl. ORL

Praxe

1975 - 1986 - ORL odd.Palná, lékař oddělení
1992 - 1998 - ORL ambulance privát
1986 - 2009 - ORL odd.Cheb primář oddělení
2009 - dosud - ORL odd.Cheb lékař oddělení
1998 - dosud - ambulance Planá, poliklinika Tachov, SMC Planá

Stáže

1986 - ORL klinika, FN v Plzni
1985 - Bronchologie,TRN klinika FN v Plzni
1990 - Endoskopie v ORL, FN Bulovka v Praze
1995 - kurz onkologické chirurgie FN Motol v Praze
1995 - kurz kofochirurgie FN Motol v Praze
1997 - kurz endonasální chirurgie FN Motol v Praze
1999 - kurz onkologické chirurgie FN Motol v Praze

Licence

Dětská ORL 2002 - bez omezení
Vedoucí lékař - primář ORL 2001, prodloužena do r.2021, zárověň licence pro poradenské služby a odborného zástupce, je i licencí pro samostatnou praxi bez časového omezení.

„Swissmed Clinic je jediné zdravotnické zařízení v okrese Tachov, které je schopné poskytovat služby v chirurgických oborech, kdy je třeba celková anestesie a krátkodobé pooperační sledování. Tím výrazně přiblíží lékařskou péči občanům okresu Tachov a okolí a uvolní termíny pro závažnější výkony v okolních nemocnicích. Swissmed Clinic navíc nabízí nadstandardní komfort. Spádový pacient pak bude v péči indikujícího i operujícího a pak dále ošetřujícího lékaře – tedy stále v péči téhož lékaře, který jeho zdravotní stav zná nejlépe.
A motto Swissmed Clinic? Vyšetříme - zaléčíme (odoperujeme) – doléčíme.“

MUDr. Milan Velík, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Ortopedie
MUDr. Vítězslav Šarata

Vzdělání

1971 - SVVS Mar.Lázně
1978 - LF UK Plzeň promoce
1982 - I.atestace z ortopedie
1990 - II.atestace ,Praha -Bulovka

Praxe

1978 - 1980 - chirurgie Planá u M.L.,
1980 - 1986 - ortopedické oddělení nem.v Aši jako sekundář
1986 - 1990 - chirurgie Planá u M.L. jako ortopéd
1990 - 1998 - jako ordinár pro ortopedii a ortopedickou traumatologii v nemocnici Mar.Lázně
od r.1998 - soukromý ambul. specialista v Mariánských Lázních

Odborné kurzy

AO, artroskopický, UZ vys. dětských kyčlí. T.c. soukromý ambulantní specialisty s operačními dny v Nemocnici
v Mar.Lázních a na SWISS MED CLINIC v Plané u Mar.Lázní.
...zavřít
Plastická chirurgie a chirurgie ruky
.
...zavřít
...zavřít
Všeobecná chirurgie
prim. MUDr. Josef Švec
Oddělení NIP
prim. MUDr. Martin Mašek
Oddělení NIP
MUDr. Tomáš Sereghy
Anesteziolog
prim.MUDr. Lubomír Kraus
Urologie
prim. MUDr. Said Umer
Otorhinolaryngologie
MUDr. Milan Velík
  • Nejlepší nemocnice - Bezpečnost a spokojenost pacientů je důležitá
  • Nejusměvavější nemocnice - Úsměv je důležitá součást jakékoliv léčby