S Swissmedclinic
stín
Naši specialisté
Všeobecná chirurgie
prim. MUDr. Josef Švec

Vzdělání

1985 - 1991 - Lékařská fakulta Masarykova universita Brno
1995 - atestace chirurgie I.st.
2000 - atestace chirurgie II.st.
2002 - licence kolonoskopie a endoskopická polypektomie
2008 - specializovaná způsobilost lékaře

Praxe

1992 - 1994 - Nemocnice Český Brod - sek.lékař chir.odd.
1994 - 2001 - Nemocnice Planá - sek.lékař chir.odd.
2001 - 2010 - Nemocnice Mar.Lázně 2003 - 2004 - zást.primáře
2004 - 2010 - primář chir.odd.
2010 - Swissmed Clinic s.r.o Planá - vedoucí lékař JPL

Stáže

2000 - odborná stáž Nemocnice Na Bulovce chir.klinika
2002 - odborná stáž ÚVN endoskopie GIT

Členství - ČLK

Česká chirurgická společnost
Česká lékařská společnost JEP

...zavřít
Všeobecná chirurgie
MUDr. Stanislav Naď

Vzdělání

1996 - 1972 - Lékařská fakulta Karlovy university HK
1977 - atestace I. stupně z interní medicíny
1980 - atestace I.stupně z chirurgie
1988 - atestace II. stupně z chirurgie

Praxe

1972 - 1973 - postgraduální vzdělávání Vojenská nemocnice Plzeň
1973 - 1977 - vojenský lékař v Rakovníku a v Příbrami
1977 - 1984 - chirurgické oddělení vojenské nemocnice v Klatovech
1984 - 2010 - chirurgické oddělení okresní nemocnice v Klatovech
1.2.2010 - 31.8.2010 - chirurgické oddělení v Mariánských Lázních
1.10.2010 dosud - oddělení jednodenní chirurgie Planá

V letech 1998 - 2010 - mammologická a traumatologická poradna chirugického oddělení v Klatovech

Stáže

1977 - únor-květen - II. interní klinika FN Hradec Králové 1980 září-prosinec chirurgická klinika FN Hradec Králové
1987 - 1992 - čtyřtýdenní stáže na traumatologii Úrazové nemocnice Brno - Ponávka průběžně občasné krátkodobé
stáže a pobyty v ILFu

Funkční zařazení

1973 - 1977 - vojenský útvarový lékař
1977 - 1984 - sekundární lékař vojenské nemocnice v Klatovech
1984 - 1994 - sekundární lékař okresní nemocnice v Klatovech
1994 - 2008 - zástupce přednosty oddělení v Klatovech
2008 - únor-srpen - zástupce přednosty chir.oddělení v M. Lázních
2010 - dosud - lékař jednodenní chirurgie Planá

Další vzdělávání průběžně v souladu s požadavky lékařské komory, získány certifikáty v koloproktologii, mammologii, laparoskopické operativy, ambulantní chirurgie a další. Na základě splnění těchto požadavků získání Licence lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře-primáře zdravotnického zařízení pro obor chirurgie - uděleno 18.4.2001, tato licnce v roce 2011 prodloužena do roku 2021 - číslo licence 64655/24. Dále jsem obdržel rozhodnutí ministerstva zdravotnictví pro způsobilost k výkonu chirurgické praxe do roku 2021
...zavřít
Oddělení NIP
prim. MUDr. Dan Romportl

Vzdělání

1995-2001 -
2007 -

Praxe

2001 - 2008 -
2001 - 2003 - ,
..
2003 - 2004 -
2004 - 2007 -
2007 -
2007 - 2008 -MUDr. Dan Romportl, lékař Swiss Med Clinic
...zavřít
Oddělení NIP
MUDr. Otto Oláh

Vzdělání

Praxe

...zavřít
Anesteziolog
prim.MUDr. Lubomír Kraus

Vzdělání

1980 – 1988 - základní škola ZŠ Křejpského Praha 4
1988 – 1992 - gymnasium v Praze 10 Přípotoční
1992 – 1998 - 1. Lékařská fakulta UK MUDr., poslední státní zkouška 29.6.1998 promoce 1998

Červen 2002 - atestace I.stupně oboru anestesiologie a resuscitace
Květen 2006 - získání odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru ARO

Praxe

1999 - 2004 - klinika anestesiologie a resuscitace FN Motol
součástí praxe stáž interní a chirurgická
2000 - 2001 - externí učitel 2.LF UK
2005 - 2012 - klinika anestesiologie a resuscitace VFN
odborný asistent 1.LF UK
2009 - dosud - Swissmed Clinic - vedoucí lékař operačních sálů

Stáže

European Institute Of Oncology - Milano, Itálie - říjen, listopad 2002

Certifikace

licence ČLK k výkonu lékařské praxe (březen 2006)

Publikace

Kraus J., Najbrt J., Kraus L.: Využití analgosedace v ORL, VIII. kongres mladých otolaryngologů, Seč 15.9.2000, publikovaná abstrakta

„Hlavní přínos pro pacienty je v otevření oddělení dlouhodobé intenzivní péče - DIP. Kapacita zařízení s dlouhodobou intenzivní péčí je trvale celorepublikově poddimenzovaná. Otevření nového a moderního zařízení s péčí tohoto typu ocení i příbuzní pacientů s bydlištěm v západočeském kraji. Pro pacienty Swissmed Clinic se snažíme vytvořit co nejlepší komfort, aby se pacient cítil, jako doma a ne jako v nemocnici, ba hůře - jako v autoservisu. Swissmed Clinic, to je podle mě individuální přístup k pacientům, čisté a moderní prostředí, vstřícný a maximálně erudovaný personál.“

MUDr. Lubomír Kraus, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Urologie
prim. MUDr. Said Umer

Vzdělání

1998 - 2.atestace v urologii
1993 - 1.atestace v urologii
1994 - kurz urodynamiky, Univerzita Palackého, Olomouc
1992, 1994 - kurz UZ vyšetření vč. Intervenčních metod, perkutánní nefrostomie, punkční epicystostomie, Univerzita Palackého, Olomouc
1991 - ukončení studia na 2. lékařské fakultě UK, Praha

Praxe

1991 - urologické odd. NsP Chomutov
1999 - zastup. Primáře urol. Odd. nemocnice Mar. Lázně
2000 - nové techniky operace močové inkontinence u žen- P-V slingy TVT. TOT
2004 - prim. Urol. Odd. nemocnice Mar. Lázně
2010 - nové operační postupy THULIOVYM Lasrem
2010 - nové operační postupy - přední a zadní prolifty řešení vyhřezku pánevních orgánů.

Členství

ČLK
Česká urologická společnost
Evropská urologická asociace (EAU)

Datum narození: 12.12.1961
Místo narození: Addis Abeba, Etiopie

Jazykové znalosti: Angličtina (aktivně včetně odborné angličtiny v oblasti medicíny), Arabština (pasivně)

“Swissmed Clinic pro mě představuje poskytovat pacientům zdravotní péči v příjemném prostředí s ochotným perosnálem na vysoké odborné úrovni."

MUDr. Said Umer, primář oddělení urologie
...zavřít
Urologie
MUDr. Jiří Chaloupecký

Vzdělání

1974 - 1980 - Lékařská fakulta UK Plzeň
1984 - atestace z chirurgie 1.stupně
1992 - atestace z chirurgie 2.stupně
1999 - atestace z urologie 1.stupně

Praxe

1980 - 1981 - Vojenská nemocnice Terezín (voj.služba)
1981 - 2002 - lékař nemocnice Planá u M.L. na chirurgickém oddělení
2002 - dosud - soukromá urologická ambulance Tachov

2002 - 2009 - lékař urologické ambulance nemocnice Planá
2009 - dosud - lékař urologické ambulance Swissmed Clinic s.r.o.


„Největší přínos pro pacienty Swissmed Clinic očekávám v tom, že bude možno provádět menší operační zákroky nebo vyšetření vyžadující celkovou anestezii ve zdejším zařízení bez nutnosti odesílání nemocných do vzdálenějších pracovišť. Na rozdíl od velkých klinických pracovišť může Swissmed Clinic v Plané poskytnout nemocným přijatelnější, téměř "domácí" prostředí a osobnější přístup zdravotnického personálu. Swissmed Clinic pro mě představuje poskytovat pacientům zdravotní péči v příjemném prostředí s ochotným personálem na vysoké odborné úrovni.“

MUDr. Jiří Chaloupecký, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Otorhinolaryngologie
MUDr. Milan Velík

Vzdělání

1966 - 1969 - SVVŠ Stříbro
1969 - 1975 - LF UK Plzeň
1979 - Atestace I.st. ORL
1986 - Atestace II.sl. ORL

Praxe

1975 - 1986 - ORL odd.Palná, lékař oddělení
1992 - 1998 - ORL ambulance privát
1986 - 2009 - ORL odd.Cheb primář oddělení
2009 - dosud - ORL odd.Cheb lékař oddělení
1998 - dosud - ambulance Planá, poliklinika Tachov, SMC Planá

Stáže

1986 - ORL klinika, FN v Plzni
1985 - Bronchologie,TRN klinika FN v Plzni
1990 - Endoskopie v ORL, FN Bulovka v Praze
1995 - kurz onkologické chirurgie FN Motol v Praze
1995 - kurz kofochirurgie FN Motol v Praze
1997 - kurz endonasální chirurgie FN Motol v Praze
1999 - kurz onkologické chirurgie FN Motol v Praze

Licence

Dětská ORL 2002 - bez omezení
Vedoucí lékař - primář ORL 2001, prodloužena do r.2021, zárověň licence pro poradenské služby a odborného zástupce, je i licencí pro samostatnou praxi bez časového omezení.

„Swissmed Clinic je jediné zdravotnické zařízení v okrese Tachov, které je schopné poskytovat služby v chirurgických oborech, kdy je třeba celková anestesie a krátkodobé pooperační sledování. Tím výrazně přiblíží lékařskou péči občanům okresu Tachov a okolí a uvolní termíny pro závažnější výkony v okolních nemocnicích. Swissmed Clinic navíc nabízí nadstandardní komfort. Spádový pacient pak bude v péči indikujícího i operujícího a pak dále ošetřujícího lékaře – tedy stále v péči téhož lékaře, který jeho zdravotní stav zná nejlépe.
A motto Swissmed Clinic? Vyšetříme - zaléčíme (odoperujeme) – doléčíme.“

MUDr. Milan Velík, lékař Swissmed Clinic
...zavřít
Ortopedie
MUDr. Vítězslav Šarata

Vzdělání

1971 - SVVS Mar.Lázně
1978 - LF UK Plzeň promoce
1982 - I.atestace z ortopedie
1990 - II.atestace ,Praha -Bulovka

Praxe

1978 - 1980 - chirurgie Planá u M.L.,
1980 - 1986 - ortopedické oddělení nem.v Aši jako sekundář
1986 - 1990 - chirurgie Planá u M.L. jako ortopéd
1990 - 1998 - jako ordinár pro ortopedii a ortopedickou traumatologii v nemocnici Mar.Lázně
od r.1998 - soukromý ambul. specialista v Mariánských Lázních

Odborné kurzy

AO, artroskopický, UZ vys. dětských kyčlí. T.c. soukromý ambulantní specialisty s operačními dny v Nemocnici
v Mar.Lázních a na SWISS MED CLINIC v Plané u Mar.Lázní.
...zavřít
Plastická chirurgie a chirurgie ruky
.
...zavřít
...zavřít
Všeobecná chirurgie
prim. MUDr. Josef Švec
Oddělení NIP - PRIMÁŘ
prim. MUDr. Dan Romportl
Oddělení NIP - VEDOUCÍ LÉKAŘ
MUDr. Otto Oláh
Anesteziolog
prim.MUDr. Lubomír Kraus
Urologie
prim. MUDr. Said Umer
Otorhinolaryngologie
MUDr. Milan Velík
  • Nejlepší nemocnice - Bezpečnost a spokojenost pacientů je důležitá
  • Nejusměvavější nemocnice - Úsměv je důležitá součást jakékoliv léčby