stín
Ceník služeb

Ceník služeb a úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění


Služba / úkon Cena vč. DPH (Kč) Sazba DPH (%)
     
Pobyt osoby blízké (cena nezahrnuje stravu) 480,- Kč / noc 21
Umístění na nadstandardním jednolůžkovém pokoji - příplatek 500,- Kč / noc 21
Doprovod zákonného zástupce/opatrovníka/tlumočníka – noc s lůžkem 360,- Kč 21
Doprovod zákonného zástupce/opatrovníka/tlumočníka – noc bez lůžka 240,- Kč 21
Hlášení pojistné události – vyplnění oznámení - úraz / bolestné 360,- Kč 21
Zpracování výpisu ze zdravotnické dokumentace (lékařem) 360,- Kč 21
Administrativní úkon (potvrzení, tisk kopii z NIS…) 120,- Kč 21
Aplikace náušnice - 1 ucho 120,- Kč 21
Nesmluvní samoplátci občané ČR / cizinci – 1 bod 1,- Kč 0
Nahlížení do zdr. dokumentace v doprovodu zdr. pracovníka – každá započatá hod. 380,- Kč 21
Kopírování zdravotnické dokumentace – každá strana A4 2,- Kč 21
Manipulační poplatek za pořízení kopii – každá započatá půlhodina 78,- Kč 21

Ceník nadstandardů – ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče


Služba / úkon Cena vč. DPH (Kč) Sazba DPH (%)
     
Příplatek za analgosedaci při kolonoskopii                                         200,- Kč 0

Ceník je platný od 01.08.2018. Uvedený ceník je ceníkem služeb ve společnosti SWISSMED CLINIC s. r. o., Bezdružická 274, 348 15 Planá.


Ceník ke stažení ZDE


  • Nejlepší nemocnice - Bezpečnost a spokojenost pacientů je důležitá
  • Nejusměvavější nemocnice - Úsměv je důležitá součást jakékoliv léčby